Psykiatrins hus Uppsala!

Psykiatrins hus invigdes i februari 2013 och vi på Margret fick äran att tillsammans med Kinnarps i Uppsala inreda detta stora projekt.
Det sju våningar höga huset som är ritat av Tengbomgruppen, har utnämnts till en av världens arkitektoniskt mest imponerande sjukhusbyggnader.
Vi vann detta uppdrag i stor konkurrens med flera andra liknande aktörer på marknaden.
Design av den lösa textilinredningen sköttes av Indicum som vi samarbetade med från dag ett.
Vi på Margret föreslog textil kvalitéer och kulörer i samråd med Kristin Östberg på Indicum och efter flera genomgångar på plats, kom vi tillsammans med Kristin Östberg och Olof Pousette på Kinnarps fram till en bra helhet.
Som ni kan se på bilderna tycker vi på Margret att vi kan känna oss stolta att som partner till Kinnarps kunna leverera dessa kvantiteter helt utan komplikationer under projektets gång.

Varför gick det så bra; Det är enkelt, var och en gjorde de delar i projektet som man var specialist på och har specialkompetens för! Storleken på detta jobb när det gäller Margrets del var ganska omfattande och innefattade ca 4 000 m gardinskena samt ca 2 500-3 000 gardiner.

Sammanfattningsvis, vi hade inte kunnat leverera detta projekt utan vår långa erfarenhet och kunskap när det gäller att sköta stora projekt.
Vi hade stor hjälp av Kristin Östberg på Indicum och hennes erfarenhet när det gäller inredning/projektering, men också tack vare stabila leverantörer som Svensson Marks Pelle samt vår partner Kinnarps.

Svensson Marks Pelle gjorde allt dem kunde för att underlätta tygernas gång från deras produktion till vår sömnadsproduktion.
Olof Pousettes arbete på Kinnarps för att korta ner ledtider med sina kontakter gjorde det möjligt och betydligt enklare för oss att lyckas i detta stora omfattande projekt.
Detta projekt har medfört oerhört mycket positiv respons runt om i hela landet och gett oss möjligheten att komma i kontakt med liknande företag som Indicum i andra städer i Sverige.

Projektledare +Margret; Henrik Mauritzon 

Inredningsarkitekt SIR/MSA på Indicum Kristin Östberg

http://www.kinnarps.com/sv/se/Har-hittar-du-oss/Kinnarps-Interior/NaraDig/Uppsala/

http://www.indicum.se/

Projekt