Scandic 2.0

Projektet med Scandic 2.0 påbörjades under hösten 2013 och skall pågå i 2,5-3 år.
Konceptet är framtaget i ett samarbete mellan Scandic och Doos Arkitekter.

Under denna period skall ett flertal av Scandics cityhotell renoveras och Margret levererar hela den textila inredningen – Från Måttagning till Färdigt på plats

Dessa hotell är redan klara eller under renovering:

Scandic hotell Park i Helsingfors Renovering av 394 rum samt publika delar 2013-14

Scandic Rubinen i Göteborg – Renovering 109 rum samt publika delar  2014

Scandic Triangeln i Malmö  – Renovering av 90 rum samt publika delar  2013 – 2014 

Scandic Star Sollentuna – Renovering av 105 rum samt publika delar 2014

Scandic Kuopio, Finland – Renovering av 105 rum samt publika delar  2014

Scandic Edderkoppen Olso 241 rum – Från måttagning till färdigt på plats 2014 – 2015

Scandic Byporten Olso 239 rum – Från måttagning till färdigt på plats 2014 – 2015

Scandic Continental 392 rum – Från måttagning till färdigt på plats 2016

Fler hotell tillkommer under 2015-2016

Projekt