Skolor

Skolor
SKOLOR

Vi på +Margret pratar mycket om inredningens betydelse för trivsel på arbetsplatser. Och skolan är arbetsplats för både lärare och elever. 

Barn påverkas extra mycket av oljud
På skolor är det extra viktigt att minska buller och oljud. Det skadar sällan hörseln, men kan leda till koncentrationsproblem och trötthet. I dåliga ljudmiljöer måste vi använda stor del av vår kapacitet bara för att kunna tolka vad som sägs. Då har vi mindre resurser kvar att bearbeta den information vi får. Detta försämrar förutsättningar för inlärning, problemlösning och förståelse. Något som drabbar lärande barn i skolan, i synnerhet barn med läs- och skrivsvårigheter och andra grupper med nedsatt inlärningskapacitet.

Kampen mot buller i skolan.
Minns du örat som ofta sitter på väggar i skolmatsalar och idrottshallar som mäter ljudnivån och lyser rött om det blir högljutt? Det är ett bra verktyg för att uppmärksamma ljudnivåerna. Men om golven är av kakel och väggarna av tegel kan ljudet studsa fritt mellan hårda, släta ytor. Då kan lösningen vara en kombination av mattor, gardiner och möbler – mjuka, ojämna texturer som absorberar ljudet. Dessutom kan inredningen förbättra både ljusmiljö och estetik för att skapa behagliga skolsalar för barn och lärare.