Hållbarhet

miljö
HÅLLBARHET

Margrets hållbarhetsarbete

Margrets hållbarhetsarbete utgår ifrån att världens resurser är begränsade och att naturens egen förmåga att hantera den belastning på miljön som vi människor orsakar är begränsad.

Vi arbetar dagligen med att minska vår egen miljöpåverkan genom att arbeta enbart med returnerbart emballage, återvinning samt samordnade transporter och resor.

Vi på Margrets vill arbeta med hållbara material och lösningar och stegvis minska vår påverkan på miljön i vår egen verksamhet med våra produkter och via externa leverantörer.
Vår ambition är att göra vad vi kan på kort och lång sikt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi är ödmjuka inför den utmaning detta innebär och vårt mål är att arbeta med leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.

Vår klimatpåverkan

Certifikat