SAAB Linköping

Under 2014 påbörjade vi projekt för SAAB i Linköping tillsammans med Kinnarps, där vi står för den textila inredningen.

Satellit Arkitekter i Stockholm har designat all inredning och det utvändiga offentliga rummen.

Projektet är nu i hamn och det blev alltigenom lyckat projekt där alla inblandade är nöjda med slutresultatet.
Det har blivit en del kompletteringar under projektets gång, men med ett så här stort projekt är det inte ovanligt.

Vi har monterat rums avskiljare i textil, med dessa skapar man rum i rummen och delar upp de stora ytorna i behagliga och trivsamma områden.
Sen har vi med fasadgardiner mjukat upp de stora ytorna och skapat en behaglig ljudmiljö, men även rum som är visuellt angenäma.
Detta åstadkoms med totalt 800 wave gardiner och 1 400 meter med wave skenor.

I fasadens fönster sitter dessutom ca. 400 rullgardiner av screenväv som filtrerar bort värme och solljus för att få en trivsam arbetsmiljö.

Projekt