Ridåer

Ridåer
Ridåer

Ridåer

Ridåer och ridåbands gardiner sys med sk. ridåband. Denna variant av gardin används för tyngre och högre uppsättningar som ridåer till teatrar och i lokaler med högt i tak där man vill täcka in väggar för att få en varmare känsla.

Även här kan veckningsgraden på gardinen bestämmas av er som kund.

Ridåbansgardinerna levereras oftast med lindrag och motordrivna skenor.