Skolor

Skolor
SKOLOR

Inredningen på arbetsplatsen har stor betydelse och skolan är arbetsplats för både elever och lärare.

Störande ljud skadar sällan hörseln, även en låg ljudnivå leder till koncentrationsproblem och trötthet.

I dåliga ljudmiljöer måste vi använda mycket av vår kapacitet bara för att kunna tolka vad som sägs, då har vi mindre resurser kvar för att bearbeta den information vi får.
Detta försämrar våra förutsättningar för inlärning, problemlösning och förståelse, detta drabbar framförallt barn med läs- och skrivsvårigheter och andra grupper med nedsatt inlärningskapacitet.

Gardiner och mjuka material i ett klassrum eller en skolmatsal är bra för ljudmiljön, men också för ljusmiljö och estetik. En bra miljö ökar arbetsmoral, tillfredställelse och produktivitet, gardiner och inredningstextilier är en mycket viktig faktor för att förbättra arbetsmiljön i skolor.

I skolor sätter vi upp gardiner med olika typer av funktioner, det kan vara för mörkläggning, ljuddämpning eller för att öka allmän trivsel.