PSG

PSG
PSG

PSG

PSG är en blandning av modellerna wave och isyyda glid. Du kan skapa en känsla av wave hängning men kan dessutom dra ut hela gardinen till att blir slät. För att uppnår den bästa wave effekt föreslå vi 1,6% mer tyg. Det finns även möjlighet att väja PSG rumsavdelare, då syns inte bandet från något håll. Se foton för både varianter.